SEANCA PLENARE

NJOFTIM: SEANCA PLENARE NR.28

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton Mbledhjen e njëzetë e tetë të këtij institucioni, e cila do të mbahet ditën e Hёnё, datë 23.09.2019 , ora 12:00, në sallën e mbledhjeve, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Blvd. “Zogu i I”.

SEANCA PLENARE

NJOFTIM: SEANCA PLENARE NR.27

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton  Mbledhjen e njëzetë e shtatë të këtij institucioni, e cila do të mbahet ditën e Hёnё, datë 16.09.2019 , ora 12:00, në sallën e mbledhjeve, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Blvd. “Zogu i I”. Axhenda e mbledhjes 16.09.2019

SEANCA PLENARE

NJOFTIM: SEANCA PLENARE NR.26

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton  Mbledhjen e njëzetëegjashtë të këtij institucioni, e cila do të mbahet ditën e Hёnё, datë 02.09.2019 , ora 10:00, në sallën e mbledhjeve, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Blvd. “Zogu i I”.

SEANCA PLENARE

NJOFTIM: SEANCA PLENARE NR.25

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton  Mbledhjen e njëzetëepestë të këtij institucioni, e cila do të mbahet ditën e Premte, datë 2 Gusht 2019, ora 11:00, në sallën e mbledhjeve, Prokuroria e përgjithshme Rr. “Qemal Stafa” Nr.1

SEANCA PLENARE

NJOFTIM: SEANCA PLENARE NR.24

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton  Mbledhjen e njëzetëekatër të këtij institucioni, e cila do të mbahet ditën e Enjte, datë 25 Korrik 2019, ora 13:00, në sallën e mbledhjeve, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Blvd. “Zogu i I”.