Këshilli i Lartë i Prokurorisë organizon në Valbonë takim me qëllim vlerësimi në arritjen e objektivave të miratuara për vitin 2020 dhe përgatitjen e Planit Strategjik 2021–2024

Posted Posted in Uncategorized

Në takim morën pjesë anëtarë të Këshillit, këshilltarë ligjore dhe një pjesë së administratës së Këshillit. Kjo strategji do të përcaktojë objektivat e punës për Këshillin e Lartë të Prokurorisë për sigurimin e pavarësisë, llogaridhënies, transparencës dhe të eficiencës në veprimtarinë për administrimin e statusit dhe karrierës së prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.  Hartimi i […]

Kryetari i KLP-së, Gent Ibrahimi para gazetarëve: “Brënda korrikut do të kemi listën e fituesëve përsa na përket ne”

Posted Posted in AKTIVITETE, Uncategorized

Në mbarim të seancës plenare të zhvilluar sot, Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gent Ibrahimi i është përgjigjur interesimit te mediave mbi ecurinë e procesit për përzgjedhjen e kandidatëve për SPAK. Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gent Ibrahimi para gazetarëve: “Brenda korrikut do të ndodhin intervistat, do të ndodhë pikëzimi dhe […]

Njoftim mbi vendimet e Këshillit të Lartë të Prokurorisë në Seancën Plenare të datës 21 Maj 2019

Posted Posted in AKTIVITETE, Uncategorized

Komisioni i Karrierës në Këshillin e Lartë të Prokurorisë paraqiti në mbledhjen plenare e radhës propozimin e saj për caktim të përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokaster. Bazuar nё nenin 149/a të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në nenin 59 pika 1 dhe 4, të Ligjit nr. […]