Buxheti dhe raportime

Posted Posted in Uncategorized

Detajimi-i-buxhetit-per-vitin-2020-2021-2022-KLPPBA-me-tavanet-e-reja Regjistri i parashikimeve te prokurimeve publike 2021 Raporti i monitorimit 8 mujori 2020 Raporti i monitorimit 4 mujori 2020 PBA 2021-2023 Detajimi i fondeve buxhetore 2021-2023 Raporti i Monitorimit 12 mujori 2020Raporti-i-monitorimit-4-mujori-2021

Sokol Stojani

Posted Posted in Uncategorized

Z. Sokol Stojani është anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, i zgjedhur nga Mbledhja e Përgjithshme e Prokurorëve, si përfaqësues i Prokurorisë së Përgjithshme. Mandati i tij në detyrën e anëtarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë është një mandat me afat pesë vjeçar, i vlefshëm nga dhjetori 2021 deri në dhjetor 2026. Ai ka […]

Emis Çerava

Posted Posted in Uncategorized

Z. Emis Çerava është Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Lartë të Prokurorisë që prej vitit 2020.Z. Çerava është dipolmuar për Ekonomi në degën Financë-Kontabilitet në universitetin Fan. S. Noli nëKorçë. Përpara marrjes së kësaj detyre ka një eksperiencë të gjatë prej 16 vitesh në sektorin privat dhepublik. Në vitet 2019 – 2020 Z. Çerava […]

Këshilli i Lartë i Prokurorisë organizon në Valbonë takim me qëllim vlerësimi në arritjen e objektivave të miratuara për vitin 2020 dhe përgatitjen e Planit Strategjik 2021–2024

Posted Posted in Uncategorized

Në takim morën pjesë anëtarë të Këshillit, këshilltarë ligjore dhe një pjesë së administratës së Këshillit. Kjo strategji do të përcaktojë objektivat e punës për Këshillin e Lartë të Prokurorisë për sigurimin e pavarësisë, llogaridhënies, transparencës dhe të eficiencës në veprimtarinë për administrimin e statusit dhe karrierës së prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.  Hartimi i […]

Vendime datë 12.07.2019

Posted Posted in Uncategorized, VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Nr.122-Datë-12.07.2019 PËR MIRATIMIN E DETYRAVE DHE PËRGJEGJËSIVE PËR POZICIONET KËSHILLTAR Nr.123-Datë-12.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.124-Datë-12.07.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT MAGJISTRAT TË DIPLOMUAR, ODETA TODORUSHI Nr.125-Datë-12.07.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT MAGJISTRAT TË DIPLOMUAR, ALBJONA PAPAJANI Nr.126-Datë-12.07.2019 PËR […]

Kryetari i KLP-së, Gent Ibrahimi para gazetarëve: “Brënda korrikut do të kemi listën e fituesëve përsa na përket ne”

Posted Posted in AKTIVITETE, Uncategorized

Në mbarim të seancës plenare të zhvilluar sot, Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gent Ibrahimi i është përgjigjur interesimit te mediave mbi ecurinë e procesit për përzgjedhjen e kandidatëve për SPAK. Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gent Ibrahimi para gazetarëve: “Brenda korrikut do të ndodhin intervistat, do të ndodhë pikëzimi dhe […]

Njoftim mbi vendimet e Këshillit të Lartë të Prokurorisë në Seancën Plenare të datës 21 Maj 2019

Posted Posted in AKTIVITETE, Uncategorized

Komisioni i Karrierës në Këshillin e Lartë të Prokurorisë paraqiti në mbledhjen plenare e radhës propozimin e saj për caktim të përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokaster. Bazuar nё nenin 149/a të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në nenin 59 pika 1 dhe 4, të Ligjit nr. […]