Buxheti dhe raportime

Detajimi-i-buxhetit-per-vitin-2020-2021-2022-KLPPBA-me-tavanet-e-reja Regjistri i parashikimeve te prokurimeve publike 2021 Raporti i monitorimit 8 mujori 2020 Raporti i monitorimit 4 mujori 2020 PBA 2021-2023 […]

Sokol Stojani

Z. Sokol Stojani është anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, i zgjedhur nga Mbledhja e Përgjithshme e Prokurorëve, si përfaqësues i […]