Vendime datë 02.12.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr.374, Datë 02.12.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT VENDIM Nr.375, Datë 02.12.2021 PËR CAKTIMIN E Z. ARBEN NIKA, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KURBIN VENDIM Nr.376, Datë 02.12.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.377, Datë 02.12.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM […]

Vendime datë 16.11.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim Nr, 357, datë.16.11.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT Vendim Nr, 358, datë.16.11.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT Vendim Nr, 359, datë.16.11.2021 PËR CAKTIMIN E PROKURORIT NË POZICIONIN VAKANT NR. 3 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË DURRËS, SIPAS PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE Vendim Nr, 360, datë.16.11.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM […]

Vendime datë 03.11.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr. 353, datë 03.11.2021 PËR CAKTIMIN E Z. PETRIT ÇANO, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KRUJË, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË. VENDIM Nr. 354, datë 03.11.2021 PËR CAKTIMIN E Z. ERJON SHEHAJ, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË LEZHË, NËPËRMJET […]

Vendime datë 25.10.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIMNr. 323, datë 25.10.2021 PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË PËR POZICIONET E DREJTUESVE NË PROKURORITË PRANË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË PARË LUSHNJE, POGRADEC, SARANDË DHE NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËS. VENDIMNr. 324, datë 25.10.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT VENDIMNr. 325, datë 25.10.2021 PËR MIRATIMIN E  VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT […]

Vendime datë 20.10.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim nr 320 PËR CAKTIMIN E DATËS SË SEANCËS DËGJIMORE TË PROCEDIMIT DISIPLINOR NË NGARKIM TË PROKURORES Vendim nr 321 PËR CAKTIMIN E DATËS SË SEANCËS DËGJIMORE NË LIDHJE ME PROCEDIMIN DISIPLINOR NDAJ MAGJISTRATIT Vendim nr 322 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM

Vendime datë 04.10.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr. 309–04.10.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES AJOLA PRENÇI VENDIM Nr. 310-04.10.2021 PËR CAKTIMIN E Z. GJON FUSHA, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË APELIT GJIROKASTËR vendim-311-dt.-04.10.2021 PËR CAKTIMIN E Z. ALBERT MURÇAJ, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË, […]

Vendime datë 23.09.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr. 275, datë 23.09.2021 PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN ARBEN SMAÇI, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË SHKODËR VENDIM Nr. 276, datë 23.09.2021 PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN ARBEN […]