Vendime datë 13.07.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim nr 228 date 13.07.2021 PËR PRAKTIKEN PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS vendim nr 229 date 13.07.2021 MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË PROKURORIT ABAZ MUÇA, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË MAT vendim nr 230 date 13.07.2021 PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E […]

Vendime datë 05.07.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim nr 224 datë 05.07.2021 PËR PEZULLIMIN NGA DETYRA TË PROKURORIT EDMOND KARIQI vendim nr 225 datë 05.07.2021 PËR PEZULLIMIN NGA DETYRA TË PROKURORIT MAKSIM SOTA vendim nr 226 datë 05.07.2021 PËR TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM vendim nr 227 datë 05.07.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM

Vendime datë 29.06.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim nr 211 date 29.06.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES DENISA ASKO Vendim nr 212 date 29.06.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARTAN LULAJ Vendim nr 213 date 29.06.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARBEN NIKA Vendim nr […]

Vendime datë 18.06.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim nr 196 date 18.06.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 197 date 18.06.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 198 date 18.06.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 199 date 18.06.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 200 date 18.06.2021 PËR TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM vendim nr 201 date 18.06.2021 PËR NJË NDRYSHIM […]

Vendime datë 09.06.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim nr 184 date 09.06.2021 PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM vendim nr 185 date 09.06.2021 PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM vendim nr 186 date 09.06.2021 PËR SHPALLJEN E VENDIT […]

Vendime datë 03.06.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim nr 174 date 03.06.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT SABRI KASTRATI vendim nr 175 date 03.06.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT JULIAN KRISTO vendim nr 176 date 03.06.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ILIR TURJA vendim […]

Vendime datë 25.05.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim nr 164 PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN SALI HASA, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË SARANDË Vendim nr 165 PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË […]