VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendime datë 26.12.2019

Posted on

Vendim-nr-286-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-287-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-288-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-289-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-290-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-291-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-292-26.12.2019 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT Vendim-nr-293-26.12.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR […]

VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendime datë 19.12.2019

Posted on

Vendim-nr-281-19.12.2019 PËR EMËRIMIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Vendim-nr-282-19.12.2019 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË TRANSFERIMIT TË PERSONELIT ADMINISTRATIV TË PROKURORIVE TË KRIMEVE TË RËNDA Vendim-nr-283-19.12.2019 PËR PLOTËSIMIN E 3 (TRE) POZICIONEVE NË PROKURORINË E PËRGJITHSHME PËRMES PROCEDURËS SË KOMANDIMIT TË PROKURORËVE Vendim-nr-284-19.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM […]

VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendime datë 12.12.2019

Posted on

Vendim-nr-253-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-254-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-255-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-256-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-257-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-258-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-259-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-260-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-261-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-262-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-263-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT […]

VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendime datë 25.11.2019

Posted on

Vendim-nr-237-25.11.2019 METODOLOGJI ORIENTUESE PËR VLERËSIMIN E KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË PROKURORISË SË POSAÇME Vendim -nr-238- datë 25.11.2019 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKUROR NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Vendim -nr-239- datë 25.11.2019 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Vendim -nr-240- datë 25.11.2019 […]

VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendime datë 12.11.2019

Posted on

Vendim-nr-229-12.11.2019 PËR MIRATIMIN E METODOLOGJISË LIDHUR ME VLERËSIMIN DHE RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR PROKUROR TË PËRGJITHSHËM Vendim-nr-230-12.11.2019 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR RREGULLAT E GARANTIMIT TË GARANTIMIT TË MBROJTJSE SË DETYRUESHME DHE CAKTIMIN MBI BAZËN E PARIMIT TË ROTACIONIT TË AVOKATIT TË MBROJTJES, NGA LISTA E AVOKATËVE QË OFROJNË SHËRBIMET E NDIHMËS JURIDIKE Vendim-nr-231-12.11.2019 PËR […]

VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendime datë 25.10.2019

Posted on

Vendim-nr-213-25.10.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-214-25.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, URIM KALIA Vendim-nr-215-25.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, BLERINA MUSABELLIU […]

VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendime datë 11.10.2019

Posted on

Vendim-nr-195-11.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ENTELA HASMUJAJ Vendim nr 196 11.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, BESMIRA VISHE Vendim nr 197 11.10.2019 […]

VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendime datë 03.10.2019

Posted on

vendim-nr-190-03.10.2019 PER MIRATIMIN E RAPORTIT PER VERIFIKIMIN E PASURISE DHE FIGURES TE KANDIDATIT TE PRANUAR NE FORMIMIN FILLESTAR NE SHKOLLEN E MAGJISTRATURES, ALISA SPAHJA vendim-nr-191-03.10.2019 PER MIRATIMIN E RAPORTIT PER VERIFIKIMIN E PASURISE DHE FIGURES TE KANDIDATIT TE PRANUAR NE FORMIMIN FILLESTAR NE SHKOLLEN E MAGJISTRATURES, DENIS HYKA vendim-nr-192-03.10.2019 PER MIRATIMIN E RAPORTIT PER VERIFIKIMIN […]