Vendime datë 09.06.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim nr 184 date 09.06.2021 PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM vendim nr 185 date 09.06.2021 PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM vendim nr 186 date 09.06.2021 PËR SHPALLJEN E VENDIT […]

Vendime datë 03.06.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim nr 174 date 03.06.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT SABRI KASTRATI vendim nr 175 date 03.06.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT JULIAN KRISTO vendim nr 176 date 03.06.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ILIR TURJA vendim […]

Vendime datë 25.05.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim nr 164 PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN SALI HASA, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË SARANDË Vendim nr 165 PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË […]

Vendime datë 18.05.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim nr 153 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr 154 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr 155 PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT TË DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË Vendim nr 156 PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT TË DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS […]

Vendime datë 27.04.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim-nr-112 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim-nr-113 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim-nr-114 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim-nr-115 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim-nr-116 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim-nr-117 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim-nr-118 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim-nr-119 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim-nr-120 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 121 PËR PEZULLIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE […]

Vendime datë 14.04.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim nr 104 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT vendim nr 105 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 106 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 107 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 108 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT GENTIAN STOJA vendim nr 109 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN […]

Vendime datë 31.03.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim nr 81 PËR CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ PROKURORIT BUJAR MEMIA vendim nr 82 PËR MIRATIMIN E KOMENTEVE DHE KUNDËRSHTIMEVE NDAJ RAPORTIT TË VLERËSIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE QË KANË APLIKUAR PËR PRANIMIN NË FORMIMIN FILLESTAR, NË VITIN AKADEMIK 2021 -2022, PROFILI PROKUROR, TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS vendim nr 83 PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË […]

Vendime datë 26.03.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim nr 67 PËR UDHËZIMET E PËRBASHKËTA MIDIS MINISTRIT TË BRENDSHËM, MINISTRIT TË DREJTËSISË DHE KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË. Vendim nr 68 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT Vendim nr 69 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr 70 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT Vendim nr 71 PËR CAKTIM E ZNJ. ELIZABETA IMERAJ, NËPËRMJET […]