Vendime datë 20.01.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-04-20.01.2020 PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA PËR KANDIDATËT PËR PROKUROR Vendim-nr-05-20.01.2020 PËR NDËRPRERJEN E MARRËDHËNIES NË SHËRBIMIN CIVIL TË PROKURORISË Vendim-nr-06-20.01.2020 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT Vendim-nr-07-20.01.2020 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT Vendim-nr-08-20.01.2020 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT Vendim-nr-09-20.01.2020 OPINION KUNDËR: Z. TARTAR BAZAJ PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË, FIGURËS DHE INTEGRITETIT SI DHE […]

Vendime datë 26.12.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-286-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-287-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-288-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-289-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-290-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-291-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-292-26.12.2019 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT Vendim-nr-293-26.12.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR […]

Vendime datë 19.12.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-281-19.12.2019 PËR EMËRIMIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Vendim-nr-282-19.12.2019 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË TRANSFERIMIT TË PERSONELIT ADMINISTRATIV TË PROKURORIVE TË KRIMEVE TË RËNDA Vendim-nr-283-19.12.2019 PËR PLOTËSIMIN E 3 (TRE) POZICIONEVE NË PROKURORINË E PËRGJITHSHME PËRMES PROCEDURËS SË KOMANDIMIT TË PROKURORËVE Vendim-nr-284-19.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM […]

Vendime datë 12.12.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-253-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-254-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-255-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-256-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-257-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-258-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-259-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-260-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-261-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-262-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-263-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT […]

Vendime datë 25.11.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-237-25.11.2019 METODOLOGJI ORIENTUESE PËR VLERËSIMIN E KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË PROKURORISË SË POSAÇME Vendim -nr-238- datë 25.11.2019 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKUROR NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Vendim -nr-239- datë 25.11.2019 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Vendim -nr-240- datë 25.11.2019 […]

Vendime datë 12.11.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-229-12.11.2019 PËR MIRATIMIN E METODOLOGJISË LIDHUR ME VLERËSIMIN DHE RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR PROKUROR TË PËRGJITHSHËM Vendim-nr-230-12.11.2019 PËR CAKTIMIN E LIMITIT TË KARBURANTIT PËR AUTOMJETET NË DISPOZICION TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË Vendim-nr-231-12.11.2019 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR RREGULLAT E GARANTIMIT TË MBROJTJES SË DETYRUESHME DHE CAKTIMIN MBI BAZËN E PARIMIT TË ROTACIONIT TË […]

Vendime datë 25.10.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-213-25.10.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-214-25.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, URIM KALIA Vendim-nr-215-25.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, BLERINA MUSABELLIU […]

Vendime datë 11.10.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-195-11.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ENTELA HASMUJAJ Vendim nr 196 11.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, BESMIRA VISHE Vendim nr 197 11.10.2019 […]

Vendime datë 03.10.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim-nr-190-03.10.2019 PER MIRATIMIN E RAPORTIT PER VERIFIKIMIN E PASURISE DHE FIGURES TE KANDIDATIT TE PRANUAR NE FORMIMIN FILLESTAR NE SHKOLLEN E MAGJISTRATURES, ALISA SPAHJA vendim-nr-191-03.10.2019 PER MIRATIMIN E RAPORTIT PER VERIFIKIMIN E PASURISE DHE FIGURES TE KANDIDATIT TE PRANUAR NE FORMIMIN FILLESTAR NE SHKOLLEN E MAGJISTRATURES, DENIS HYKA vendim-nr-192-03.10.2019 PER MIRATIMIN E RAPORTIT PER VERIFIKIMIN […]

Vendime datë 27.09.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim-nr-170-27.09.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË VEPRIMTARISË SË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË PËR PERIUDHËN DHJETOR 2018- KORRIK 2019 vendim-nr-171-27.09.2019 MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PROÇEDURËN E VERIFIKIMMIT TË KUSHTEVE TË KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN , EMËRIMIN SI MAGJISTRAT DHE CAKTIMIN NË POZICION TË KANDIDATËVE PËR PROKUROR. vendim-nr-172-27.09.2019 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM vendim-nr-173-27.09.2019 PËR […]

Vendime datë 16.09.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim nr 163 16.09.2019 PËR CAKTIMIN E ANËTARIT TË KOMISIONIT PËR MBROJTJEN E PROKURORËVE vendim nr 164 16.09.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES BRAHIM DRAGJOSHI vendim nr 165 16.09.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES PRANVERA PUSTINA vendim nr 166 16.09.2019 PËR NDËRPRERJEN E […]

Vendime datë 25.07.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Nr.156-Datë-25.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.157-Datë-25.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.158-Datë-25.07.2019 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM Nr.159-Datë-25.07.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARENS ÇELA Nr.160-Datë-25.07.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT KLEANTH ZEKA

Vendime datë 22.07.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Nr.147-Datë-22.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.148-Datë-22.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.149-Datë-22.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.150-Datë-22.07.2019 PË MIRATIMIN E DETYRAVE DHE PËRGJEGJËSIVE TË NJËSIVE ORGANIZATIVE TË ADMINISTRATËS SË KLP-SË Nr.151-Datë-22.07.2019 PËR DHENIE LEJE TË PAPAGUAR Nr.152-Datë-22.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.153-Datë-22.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM […]

Vendime datë 16.07.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Nr.137-Datë-16.07.2019 PËR MIRATIMIN E LISTËS ME RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR PROKURORË NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Nr.138-Datë-16.07.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT MAKSIM SOTA Nr.139-Datë-16.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.140-Datë-16.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.141-Datë-16.07.2019 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË […]

Vendime datë 12.07.2019

Posted Posted in Uncategorized, VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Nr.122-Datë-12.07.2019 PËR MIRATIMIN E DETYRAVE DHE PËRGJEGJËSIVE PËR POZICIONET KËSHILLTAR Nr.123-Datë-12.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.124-Datë-12.07.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT MAGJISTRAT TË DIPLOMUAR, ODETA TODORUSHI Nr.125-Datë-12.07.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT MAGJISTRAT TË DIPLOMUAR, ALBJONA PAPAJANI Nr.126-Datë-12.07.2019 PËR […]

Vendime datë 05.07.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Nr.119-Datë-05.07.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT EDMOND HYKA Nr.120-Datë-05.07.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT SONILA (MUHAMETAJ) DOMI Nr.121-Datë-05.07.2019 PËR INFORMACION SHTESË NGA DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE LIDHUR ME KANDIDATIN PËR PROKUROR TË PËRGJITHSHËM

Vendime datë 28.06.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Nr.116-Datë-28.06.2019 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM Nr.117-Datë-28.06.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.118-Datë-28.06.2019 PËR PEZULLIMIN E PROÇEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË KANDIDATIT PËR PROKUROR NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Z. EUGEN BEÇI

Vendime datë 27.06.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Nr.111-Datë-27.06.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.112-Datë-27.06.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.113-Datë-27.06.2019 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM Nr.114-Datë-27.06.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.115-Datë-27.06.2019 PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA PËR TË EMERUARIT

Vendime datë 12.06.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Nr.102-Datë-12.06.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES ELIDA KAÇKINI (CELAMI) Nr.103-Datë-12.06.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT MOISI DUDA Nr.104-Datë-12.06.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES ENKELEDA XHENGO Nr.105-Datë-12.06.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT […]

Vendime datë 21.05.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Nr.94-Datë-21.05.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.95-Datë-21.05.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.96-Datë-21.05.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.97-Datë-21.05.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.98-Datë-21.05.2019- PËR CAKTIMIN NË DETYRË TË MAGJISTRATIT DENISA ASKO

Vendime datë 13.05.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Nr.87-Datë-13.05.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT SHKËLZEN CENA Nr.88-Datë-13.05.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT KLODJAN BRAHO Nr.89-Datë-13.05.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT BEHAR DIBRA Nr.90-Datë-13.05.2019 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT TË PROKURORIT YLLI PJETËRNIKAJ Nr.91-Datë-13.05.2019 PËR […]

Vendime datë 25.04.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Nr.84 Datë 25.04.2019 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT Nr.85 Datë 25.04.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARBEN QOSJA Nr.86 Datë 25.04.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT EDVIN KONDILI

Vendime datë 15.04.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Nr.62 Datë 15.04.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.63 Datë 15.04.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.64 Datë 15.04.2019 MIRATIMI I RREGULLORES PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Nr.65 Datë 15.04.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.66 Datë 15.04.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.67 Datë 15.04.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN […]

Vendime datë 05.04.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Nr.57 Datë 05.04.2019 PËR MIRATIMIN E LISTËS ME EMRAT E KANDIDATËVE PËR PROKURORË PRANË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR TË CILËT PLOTËSOJNË KUSHTET LIGJORE PAS VLERËSIMIT PARAPRAK Nr.58 Datë 05.04.2019 PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATIT PËR PROKUROR PRANË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Nr.59 Datë 05.04.2019 PËR SKUALIFIKIMIN […]

Vendime datë 19.03.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Nr.45 Datë 19.03.2019 PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS Nr.46 Datë 19.03.2019 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATËVE PËR PROKUROR TË PËRGJITHSHËM Nr.47 Datë 19.03.2019 PËR MBARIMIN E MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT Nr.48 Datë 19.03.2019 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT TË PROKURORIT Nr.49 Datë 19.03.2019 PËR […]

Vendime datë 06.03.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Nr.36-Datë-06.03.2019 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS ORGANIZATIVE TË ADMINISTRATËS SË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË Nr.37-Datë-06.03.2019 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT Nr.38-Datë-06.03.2019 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT Nr.39 Datë 06.03.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ENKELEDA MILLONAI Nr.40 Datë 06.03.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE […]

Vendime datë 22.02.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Nr.24 Datë 22.02.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.25 Datë 22.02.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.26 Datë 22.02.2019 PËR MIRATMIN E RREGULLORES PËR VEPRIMTARITË JASHTË FUNKSIONIT TË PROKURORËVE Nr.27 Datë 22.02.2019 PËR MIRATMIN E RREGULLORES PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË SUBJEKTEVE NË PROÇESIN E RIVLERËSIMIT Nr.28 Datë 22.02.2019 PËR KOMANDIMIN E […]

Vendime datë 21.01.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Nr.14 Datë 21.01.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Nr.15 Datë 21.01.2019 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM Nr.16 Datë 21.01.2019 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM Nr.17 Datë 21.01.2019 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS ORGANIZATIVE, NUMRIT TË PUNONJËSVE DHE BUXHETIN, PËR VITIN 2019 Nr.17.1-Datë-25.04.2019 PËR MIRATIMIN E PROJEKT BUXHETIT AFATMESËM PËR VITIN 2020-2022 Nr.18 Datë […]

Vendime datë 07.01.2019

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Nr.10 Datë 07.01.2019 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATËVE PËR PROKURORË TË DIPLOMUAR NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2017 – 2018 Nr.10.1 Datë 07.01.2019 PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR PROKURORË NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR

Vendime datë 19.12.2018

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Nr.1 Datë19.12.2018 PËR KRIJIMIN E KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË Nr.2 Datë19.12.2018 MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR PROCEDURËN E ZGJEDHJES SË KRYETARIT DHE ZËVENDËSKRYETARIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË” Nr.3 Datë19.12.2018 PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT DHE TË ZËVENDËS KRYETARIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË Nr.4 Datë19.12.2018 PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR ZGJEDHJEN E ANËTARËVE […]