FORMULARE

FORMULAR VETËDEKLARIMIPËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”
FORMULAR APLIKIMIPËR INFORMIM PËR ZYRTARËT PËRPARA EMËRIMIT/ZGJEDHJES NË POSTE TË LARTA
AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT (AIDSSH)

Në kuadër të procedurave që Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvillon për verifikimin e pasurisë dhe figurës, si edhe të kushteve të tjera ligjore që duhet të plotësojnë kandidatët për prokurorë për emërimin magjistrat, Këshilli i Lartë i Prokurorisë miratoi Vendimin nr. 179, datë 03.06.2021, “Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për t’u pranuar për programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2021-2022”.

Gjithashtu, në zbatim të Vendimit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nr. 171, datë 27.09.2019, “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin, emërimin si magjistrat dhe caktimin në pozicion të kandidatëve për prokurorë, si dhe zhvillimin e karrierës së prokurorëve”, Kreu IX/ B, pika 4, kandidati plotëson Formularin e Vetëdeklarimit sipas Ligjit Nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, i cili bëhet publik në faqen zyrtare të Këshillit.

Kandidatët për programin e formimit fillestar janë si më poshtë:


FORMULAR VETËDEKLARIMI

Në kuadër të procedurave që Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvillon për verifikimin e pasurisë dhe figurës, si edhe të kushteve të tjera ligjore që duhet të plotësojnë kandidatët për prokurorë për emërimin magjistrat, Këshilli i Lartë i Prokurorisë miratoi Vendimin nr. 165, datë 15.07.2020, “Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për magjistratë prokurorë, të diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës në vitin akademik 2019-2020”.

Gjithashtu, në zbatim të Vendimit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nr. 171, datë 27.09.2019, “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin, emërimin si magjistrat dhe caktimin në pozicion të kandidatëve për prokurorë, si dhe zhvillimin e karrierës së prokurorëve”, Kreu IX/ B, pika 4, kandidati plotëson Formularin e Vetëdeklarimit sipas Ligjit Nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, i cili bëhet publik në faqen zyrtare të Këshillit.

Kandidatët për magjistratë prokurorë janë si më poshtë:

 1. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Gazmend Frëngu
 2. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Enkeleda Hoxha

FORMULAR VETËDEKLARIMI

Në kuadër të procedurave që Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvillon për verifikimin e pasurisë dhe figurës, si edhe të kushteve të tjera ligjore që duhet të plotësojnë kandidatët për prokurorë për emërimin magjistrat, Këshilli i Lartë i Prokurorisë miratoi Vendimin nr. 167, datë 17.07.2020, “Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2020-2021”.

Gjithashtu, në zbatim të Vendimit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nr. 171, datë 27.09.2019, “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin, emërimin si magjistrat dhe caktimin në pozicion të kandidatëve për prokurorë, si dhe zhvillimin e karrierës së prokurorëve”, Kreu IX/ B, pika 4, kandidati plotëson Formularin e Vetëdeklarimit sipas Ligjit Nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, i cili bëhet publik në faqen zyrtare të Këshillit.

Kandidatët për programin e formimit fillestar janë si më poshtë:

 1. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Aida Yzeiraj                     
 2. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Denisa Perdja               
 3. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Artenida Toska            
 4. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Maringlen Meta                       
 5. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Oliana Gjergjefi                       
 6. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Nertila Miftaraj                        
 7. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Ervis Alliaj                   
 8. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Malvina Pellumbi               
 9. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Bledar Bala                  
 10. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Irena Sufaj                   
 11. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Drini Zeqo                   
 12. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Besiana Sadikaj                       
 13. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Nertila Bregu               
 14. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Julinda Gjika                
 15. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Elona Gixhari               
 16. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Arber Lloshi                 
 17. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Jonida Allushi              
 18. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Edmond Vorfi              
 19. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Lorena Salillari                        
 20. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Olsi Vasiu                    
 21. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Erion Murataj               
 22. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Ermira Prifti                 
 23. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Xhejnsila Hako                        
 24. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Glenda Zeneli              
 25. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Silvana Belishta                       
 26. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Anjeza Kalanxhi                      
 27. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Valbona Maja              

Në kuadër të procedurave që Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvillon për verifikimin e pasurisë dhe figurës, si edhe të kushteve të tjera ligjore që duhet të plotësojnë kandidatët për prokurorë për emërimin magjistrat, Këshilli i Lartë i Prokurorisë miratoi Vendimin nr. 14, datë 24.01.2022, “Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për magjistratë prokurorë, të cilët do të diplomohen nga Shkolla e Magjistraturës në 2022”.

Gjithashtu, në zbatim të Vendimit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nr. 171, datë 27.09.2019, “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin, emërimin si magjistrat dhe caktimin në pozicion të kandidatëve për prokurorë, si dhe zhvillimin e karrierës së prokurorëve”, Kreu IX/ B, pika 4, kandidati plotëson Formularin e Vetëdeklarimit sipas Ligjit Nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, i cili bëhet publik në faqen zyrtare të Këshillit.

FORMULAR VETËDEKLARIMI

 1. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Ajkuna Anxhaku;
 2. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Alban Syri;
 3. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Albulena Kuliçi;
 4. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Alisa Spahja;
 5. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Armida Kaçi;
 6. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Besmira Vishe;
 7. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Blerina Musabelliu;
 8. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Denis Hyka;
 9. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Denisa Plaku;
 10. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Eni Çulli;
 11. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Entela Hasmujaj;
 12. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Esmeralda Basho;
 13. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Griselda Haxhiaj;
 14. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Iva Harka;
 15. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Ledjana Shkurti;
 16. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Leonard Suçi;
 17. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Matilda Fetau;
 18. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Matilda Peza;
 19. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Ndriçim Halilaj;
 20. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Redona Ndoni;
 21. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Urim Kalia;
 22. FORMULAR VETËDEKLARIMI: Vasjana Postol.

Në kuadër të procedurave që Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvillon për verifikimin e pasurisë dhe figurës, si edhe të kushteve të tjera ligjore që duhet të plotësojnë kandidatët për prokurorë për emërimin magjistrat, Këshilli i Lartë i Prokurorisë miratoi Vendimin nr. 75, datë 10.06.2024, “Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatët për tu pranuar në Shkollën e Magjistraturës për vitin akademik 2024-2025”.

Gjithashtu, në zbatim të Vendimit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nr. 171, datë 27.09.2019, për miratimin e rregullores “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin, emërimin si magjistrat dhe caktimin në pozicion të kandidatëve për prokurorë, si dhe zhvillimin e karrierës së prokurorëve”, e ndryshuar, Kreu IX/ B, pika 4, kandidati plotëson Formularin e Vetëdeklarimit sipas Ligjit Nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, i cili bëhet publik në faqen zyrtare të Këshillit.