Depozitimi i kërkesave për informim

Këshilli i Lartë i Prokurorisë
Adresa Rr. “Qemal Stafa”Prokuroria e Përgjithshme Tiranë
e-mail: info@klp.al

Tel: 042282000/1057

Website: klp.al