RAPORTE

RAPORTI_VJETOR_2021

RAPORT PËR VEPRIMTARITË JASHTË FUNKSIONIT, ME PAGESË, TË MAGJISTRATËVE PROKURORË PËR VITIN 2020

RAPORTI JANAR-DHJETOR 2020

RAPORTI_KUVEND_KORRIK_2019

RAPORTI_VJETOR_2019

ANNUAL REPORT 2019

REZOLUTË PËR RAPORTIN VJETOR TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË PËR VITIN 2019

 “PLANI STRATEGJIK 2021 – 2024 PËR KËSHILLIN E LARTË TË PROKURORISË”

RAPORT PËR VEPRIMTARITË JASHTË FUNKSIONIT, ME PAGESË, TË MAGJISTRATËVE PROKURORË PËR VITIN 2019