RRETH NESH

Anëtarët

Alfred Balla – Përfaqësues nga shoqëria civile

Bujar Sheshi – Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda Tiranë

Eloida Goxhi – Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat

Esmeralda Cami – Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër

Mirela P. Bogdani Trupa e pedagogëve të fakulteteve të drejtësisë dhe të Shkollës së Magjistraturës

Nurihan Seiti Metaj-  Përfaqësuese nga radhët e avokatëve

Sokol Stojani– Prokuroria e Përgjithshme

Tartar Bazaj- Përfaqësues nga radhët e avokatëve

Zeqir Hoda– Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës parë Tiranë