RRETH NESH

Anëtarët

Alfred Balla – Përfaqësues nga shoqëria civile

Bujar Sheshi – Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda Tiranë

Eloida Goxhi – Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat

Esmeralda Cami – Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër

Gent Ibrahimi- Trupa e pedagogëve të fakulteteve të drejtësisë dhe të Shkollës së Magjistraturës

Kostaq Beluri- Prokuroria e Pëgjithshme

Moisi Duda – Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Durrës

Nurihan Seiti Metaj-  Përfaqësuese nga radhët e avokatëve

Sander Beci – Trupa e pedagogëve të fakulteteve të drejtësisë dhe të Shkollës së Magjistraturës

Tartar Bazaj- Përfaqësues nga radhët e avokatëve

Vatë Staka – Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër