RRETH NESH

Anëtarët

Alfred Balla – Përfaqësues nga shoqëria civile

Arta Mandro – Trupa e pedagogëve të fakulteteve të drejtësisë dhe të Shkollës së Magjistraturës

Moisi Duda – Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm

Vatë Staka– Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër

Olger Eminaj – Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë

Ledina Riza – Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm

Mirela P. Bogdani Trupa e pedagogëve të fakulteteve të drejtësisë dhe të Shkollës së Magjistraturës

Nurihan Seiti-  Përfaqësuese nga radhët e avokatëve

Sokol Stojani– Prokuroria e Përgjithshme

Tartar Bazaj- Përfaqësues nga radhët e avokatëve

Zeqir Hoda– Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë