STAFI YNE

POZICIONIEMËR MBIEMËR
EKSPERIENCA/CV
KATEGORI PAGE
Këshilli
KryetarAlfred BALLAG-3
Zv/Kryetar Tartar BAZAJ G-3
AnëtarNurihan SEITIG-3
AnëtarVatë StakaG-3
AnëtarMoisi DudaG-3
AnëtarOlger EminajG-3
AnëtarLedina RIZAG-3
AnëtarMirela P. BOGDANIG-3
Anëtar Arta MANDRO G-3
AnëtarSokol STOJANIG-3
AnëtarZeqir HODAG-3
Këshilltar i Etikës
Këshilltar Etike (Prokuror)Hysen KETAG-3
Kabineti
Drejtor KabinetiXhensjana VATHII-1
KëshilltarAriana GAÇII-2
Këshilltar për MediaPano CEKAI-2
Sekretar i Përgjithshëm
Emis ÇËRAVAI-1
Drejtoria e Njësisë së Mbështetjes së Komisioneve
DrejtorGerti ZELAI-3
KëshilltarAndi MURATEJII-1
KëshilltarArben SHKËMBIII-1
KëshilltarVakancëII-1
KëshilltarAurora MUKAJII-1
KëshilltarDenada ELEZIII-1
KëshilltarErtrit SOFRONIII-1
KëshilltarIlda PRIFTIII-1
KëshilltarLola PRENDIII-1
KëshilltarNevila DALIPIII-1
KëshilltarBesime LITAII-1
KëshilltarLaureta BAXHIAII-1
Përgjegjës i Sektorit Dokumentimit të SeancaveFrederik SULISUFIIII-1
Specialist i Dokumentimit të SeancaveAdelajda OlldashiIV-1
Specialist i Dokumentimit të SeancaveJonida HoreshkaIV-1
Specialist RedaktorAdelina ToliIV-1
Këshilltar prokurorYlli Pjetërnikaj
Këshilltar prokurorArmida Moçka
Këshilltar prokurorAndi Pogaçe
Këshilltar prokurorOlgert Rumnici
Këshilltar prokurorGentian Habazaj
Drejtoria e Njësisë së Shërbimeve Ligjore
DrejtorDanja HOBDARII-4
KëshilltarAlbion SalajII-1
KëshilltarLorana KasapiII-1
Drejtoria Ekonomike dhe e Burimeve Njerëzore
DrejtorDrita NOSIII-1
Përgjegjës i Burimeve Njerëzore dhe TrajnimeveErald HILAIII-1
Specialist i Burimeve NjerëzoreAdela PREÇIIV-1
Specialist i Burimeve NjerëzoreVakancëIV-1
Specialist TrajnimeshDejniz SHAHUIV-1
Përgjegjës FinanceNertila IBËRSHIMIIII-1
Specialist FinanceEdlira QIRJAQIIV-1
Specialist FinanceJori MALAJIV-1
Drejtoria e Shërbimeve të Përgjithshme
DrejtorArtur LAZEBEUII-2
Përgjegjës i Sektorit TIK,Digj+StatistRenato DEMIRAJIII-1
Specialist i IT-sëKlejdi MUÇAIV-1
Specialist i IT-sëVakancëIV-1
Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve MbështetëseDrinalda SHALSIIII-1
Specialist i Marrëdhënieve me PublikunEni LASKUIV-1
Specialist ProkurimeshStiven TRESKAIV-1
MagazinierManjola ELMAZIVI
Punonjës PastrimiQamile DURAIII
Përgjegjës Sektori i Protokoll ArkiveDenisa BALILAJIII-1
Specialist i Administratë ArkivësSonila DIMOSIV-1
Specialist ProtokolliKamila XhuveliIV-1
Specialist ProtokolliFabion BardhiIV-1
Shofer i kryetaritKamelio ÇELAVII
ShoferRrok GJOKAVI
ShoferGenc SENGLAVI
ShoferNdue NIKLEKAJVI
ShoferXhemal MISKUVI
ShoferBujar STRAZIMIRIVI
Shofer Iljas DAUTI VI
Shofer Edmond Haxhillari VI
Shofer Behar Kola VI
Shofer Shkëlqim MulgeciVI
ShoferVakancëVI
Punonjës me Kontratë
OperatorëVakancë
OperatorëIden Nimet Rustemaj
SanitareElida Skënderi
Gjithsej 75 punonjës