STAFI YNE

POZICIONIEMËR MBIEMËR
EKSPERIENCA/CV
KATEGORI PAGE
Këshilli
KryetarMirela P. BOGDANIG-3
Zv/Kryetar Tartar BAZAJ G-3
AnëtarNurihan SEITIG-3
AnëtarVatë STAKAG-3
AnëtarMoisi DUDAG-3
AnëtarOlger EMINAJG-3
AnëtarLedina RIZAG-3
Anëtar Arta MANDRO G-3
AnëtarSokol STOJANIG-3
AnëtarZeqir HODAG-3
Këshilltar i Etikës
Këshilltar Etike (Prokuror)Hysen KETAG-3
Kabineti
Drejtor KabinetiVakancëI-1
KëshilltarAriana GAÇII-2
Këshilltar për MediaPano CEKAI-2
Sekretar i Përgjithshëm
Emis ÇËRAVAI-1
Drejtoria e Njësisë së Mbështetjes së Komisioneve
DrejtorGerti ZELAI-3
KëshilltarAndi MURATEJII-1
KëshilltarArben SHKËMBIII-1
KëshilltarVakancëII-1
KëshilltarAurora MUKAJII-1
KëshilltarDenada ELEZIII-1
KëshilltarXhensjana VATHIII-1
KëshilltarIlda PRIFTIII-1
KëshilltarLola PRENDIII-1
KëshilltarNevila DALIPIII-1
KëshilltarBesime LITAII-1
KëshilltarLaureta BAXHIAII-1
Përgjegjës i Sektorit Dokumentimit të SeancaveFrederik SULISUFIIII-1
Specialist i Dokumentimit të SeancaveAdelajda OLLDASHIIV-1
Specialist i Dokumentimit të SeancaveJonida HORESHKAIV-1
Specialist RedaktorAdelina TOLIIV-1
Këshilltar prokurorYlli PJETËRNIKAJ
Këshilltar prokurorArmida MOÇKA
Këshilltar prokurorAndi POGAÇE
Këshilltar prokurorOlgert RUMNICI
Këshilltar prokurorGentian HABAZAJ
Drejtoria e Njësisë së Shërbimeve Ligjore
DrejtorDanja HOBDARII-4
KëshilltarAlbion SALAJII-1
KëshilltarLorana KASAPIII-1
Drejtoria Ekonomike dhe e Burimeve Njerëzore
DrejtorDrita NOSIII-1
Përgjegjës i Burimeve Njerëzore dhe TrajnimeveErald HILAIII-1
Specialist i Burimeve NjerëzoreAdela PREÇIIV-1
Specialist i Burimeve NjerëzoreIden Nimet RUSTEMAJIV-1
Specialist TrajnimeshDejniz SHAHUIV-1
Përgjegjës FinanceNertila IBËRSHIMIIII-1
Specialist FinanceEdlira QIRJAQIIV-1
Specialist FinanceJori MALAJIV-1
Drejtoria e Shërbimeve të Përgjithshme
DrejtorArtur LAZEBEUII-2
Përgjegjës i Sektorit TIK, Digjitalizim dhe StatistikëRenato DEMIRAJIII-1
Specialist i IT-sëKlejdi MUÇAIV-1
Specialist i IT-sëVakancëIV-1
Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve MbështetëseDrinalda SHALSIIII-1
Specialist i Marrëdhënieve me PublikunEni LASKUIV-1
Specialist ProkurimeshStiven TRESKAIV-1
MagazinierManjola ELMAZIVI
Punonjës PastrimiQamile DURAIII
Përgjegjës Sektori i Protokoll ArkiveDenisa BALILAJIII-1
Specialist i Administratë ArkivësSonila DIMOSIV-1
Specialist ProtokolliKamila XHUVELIIV-1
Specialist ProtokolliFabion BARDHIIV-1
Shofer i kryetaritShkëlqim MULGECIVII
ShoferVinçens STAKAVI
ShoferGenc SENGLAVI
ShoferNdue NIKLEKAJVI
ShoferXhemal MISKUVI
ShoferBujar STRAZIMIRIVI
Shofer Iljas DAUTI VI
Shofer Edmond HAXHILLARI VI
Shofer Rei KANANAJ VI
Shofer Kamelio ÇELAVI
ShoferVakancëVI
Punonjës me Kontratë
OperatorëRigela SELIMAJ
OperatorëVakancë
SanitareElida SKENDERI
Gjithsej 75 punonjës