Vendime datë 15.07.2020

Vendim-nr-162-15.07.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-163-15.07.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-164-15.07.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-165-15.07.2020PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË PROKURORË, TË DIPLOMUAR NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2019 -2020
Vendim-nr-166-15.07.2020PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR KANDIDATËT PËR MAGJISTRATË PROKURORË, TË DIPLOMUAR NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2019-2020